Rymden ner till jorden

Rymden ner till jorden

I 2,5 år arbetade jag med ett initiativ som kallades Down to Earth, vilket handlade om rymdtekniköverföring:

  • identifiering av behov av teknik, material och lösningar hos svensk industri för produktutveckling och ökad innovationskraft
  • identifiering av teknik, material och lösningar hos rymdsektorn som kan komma ”övrig” industri till nytta, för ökad ROI från rymdverksamheten
  • ”teknik-mäkleri” vilket innebär matchmaking, medling, och överföring av teknologier från rymd till kommersiella applikationer
  • success stories

Vårt svenska initiativ ingick i den europeiska rymdorganisationen ESAs nätverk av teknikmäklare och vi positionerade oss inom hållbar utveckling.

På bilden är jag på NASA Ames Research Center som en del i affärsutvecklingsprojektet Ungas Innovationskraft 2011/2012 med stöd av Vinnova och Tillväxtverket.

SNITTS är en branschorganisation med inriktning på teknikmäkleri och nyttiggörande av forskning.