Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Hösten 2015 var jag visstidsanställd i 2,5 månader inom Chalmers satsning på sportteknologi. Uppgiften var att utföra en förstudie och undersöka möjligheterna inom ett nytt forskningsområde. Området handlar om att utveckla finita elementmodeller ”FEM” av hästens distala ben, dvs. nedre delar, vilket sysselsätter några forskare och doktorander världen över. Att kunna modellera och simulera hur hoven och benet påverkas av krafter och underlag har stor potential för skadeförebyggande arbete och rehabilitering, och är en tvärvetenskaplig kombination av krocksimulering av bilar och biomekanik hos häst. KTH Magazine intervjuade mig samtidigt i egenskap som KTH-alumn, läs gärna mer i artikeln ”Från stallet till labbet”.

I videon ovan pratar jag med hovslagaren Björn Berg om hovmekanismen. Det var ett detektivarbete att kartlägga detta forskningsområde med FEM för biomekanik, och väldigt stimulerande med så stor efterfrågan från yrkesutövande hovslagare och veterinärer. Jag hoppas att Chalmers och SLU har möjlighet att fortsätta samarbetet och tillsätta doktorandtjänster i detta spännande projekt.